مقایسه موتورهای RB211-535E و CF6-80C2

مقایسه موتورهای RB211-535E و CF6-80C2

منبع:

GE

Rolls Royce

 

*مقایسه موتورهای V2500-A5 و CF6-80C2

*مرور تاریخچه و روند تکامل CF6-80C2

*مقایسه موتورهای RB211-535E و CF6-80C2

*گستره نمونه‌های مشتق‌شده از موتور هوایی RB211

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی