موتورهای PW1500G

راه‌حل کانادایی برای رفع مشکل موتورهای پی‌دبلیو۱۵۰۰جی

ایرباس و پرت‌اندویتنی پروژه مشترکی را با هدف ارتقاء سامانه مدیریت صحت کارکرد موتورهای پی‌دبلیو۱۵۰۰جی نصب‌شده بر روی جت مسافربری ای۲۲۰ برای کشف و شناسایی موقعیت‌های تجاوز نیروی پیشران موتور از آستانه مجاز و انتقال هشدار خودکار در دست اجرا دارند. هدف اصلی از این پروژه، شناسایی موارد عبور از مرز حدی ان۱ مربوط به فن موتور است که ضرورت اجرای آن پس از بررسی دقیق مجموعه حوادث پیش‌آمده، به علت خاموشی موتورهای پرت‌اندویتنی پی‌دبلیو۱۵۰۰جی در حین پرواز، اهمیتی دو چندان یافته‌است. هواپیماهای ای۲۲۰ شرکت‌های هواپیمایی سوئیس و ایربالتیک حوادث مشابهی را تجربه کردند که خلبانان آنها را به انجام اقدام احتیاطی و پایین نگه‌داشتن نیروی پیشران موتور پایین‌تر از ۹۴ درصد حد مرزی ان۱ در ارتفاع پروازی ۲۹ هزار پا مجبور کرده‌است.

خدمه پروازی این دو شرکت موظف شده بودند که رویدادهای حاوی عبور از حد مرزی ان۱ را ثبت و گزارش نمایند که بر اساس آن، در صورت نیاز بازرسی خارج از نوبت از موتور و اقدام اصلاحی احتمالی انجام شود. سازمان هواپیمایی کشوری کانادا پیشنهاد کرده برای بهبود این فرآیند، سامانه مدیریت صحت کارکرد موتورهای پرت‌اندویتنی نصب‌شده بر روی هواپیمای ای۲۲۰ به قابلیت کشف و گزارش خودکار عبور از حد مرزی ان۱ مجهز شود. انجام این ارتقاء اختیاری می‌باشد، اما توسط هواپیمایی کشوری کانادا توصیه شده‌ و آن را در قالب یک امریه صلاحیت پروازی منتشر نموده‌است.

بر این اساس، در صورت ثبت گزارش عبور از حد مرزی ان۱، انجام بازرسی بروسکوپ طبقه اول کمپرسور کم‌فشار حداکثر تا چهار سیکل پس از ثبت رویداد برای موتورهای نصب‌شده بر روی هواپیمای ای۲۲۰ و حداکثر تا ۱۵ سیکل پس از ثبت رویداد برای موتورهای نصب‌شده بر روی سایر هواپیماها توسط این امریه توصیه شده‌است. اما اگر به مدت ۴۰ ثانیه پس از ثبت رویداد در ارتفاع پروازی بالاتر از ۲۹ هزار پا، داده‌های سامانه ثبت اطلاعات پروازی هواپیما عدم تجاوز از ۹۵ درصد از حد مرزی ان یک را نشان ندهد، دیگر به بازرسی بروسکوپی نیازی نخواهد بود.

 

منبع:

hitechaerospace

 

*امریه جدید برای به‌روزرسانی سامانه کنترل موتور هواپیماهای ایرباس ای۲۲۰

*دردسر شرکت هواپیمایی ترکیه با موتورهای پرحاشیه پی‌دبلیو۱۱۰۰جی

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی