موتورهای هوایی

توزیع آماری موتورهای ناوگان هوایی غیرنظامی بر حسب سازنده

منبع:

Flight Global

 

*بازار موتورهای هوایی غیرنظامی جهان در دهه پیش‌رو

*توزیع جغرافیایی بازار موتورهای هوایی غیرنظامی

*آمار موتورهای هوایی غیرنظامی فعال جهان در سال ۲۰۱۷

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی