مقایسه موتور GE90-110

مقایسه موتور GE90-110 با چند موتور منتخب [فیلم]

در این کلیپ، مشخصه‌های کارکردی مهم موتور GE90-110 با چند موتور منتخب دیگر به صورت گرافیکی مقایسه شده‌است. منبع: GE Turbina   *ربع قرن فعالیت…

ادامه مطلب... مقایسه موتور GE90-110 با چند موتور منتخب [فیلم]