تعمیر و نگهداری

پنج راهبرد اصلی برای مراکز تعمیر و نگهداری در مواجهه با افزایش قیمت قطعات

منبع: OLIVER WYMAN

ادامه مطلب... پنج راهبرد اصلی برای مراکز تعمیر و نگهداری در مواجهه با افزایش قیمت قطعات
موتورهای هوایی

خانواده موتورهای JT8D در یک نگاه

منبع: Pratt&Whitney

ادامه مطلب... خانواده موتورهای JT8D در یک نگاه