صنعت هواپیمایی جهان

تقاضای بازار نگهداری، تعمیر و بازسازی صنعت هواپیمایی جهان (پیش‌بینی سال ۲۰۲۰ برای مناطق مختلف)

منبع: Aviation week

ادامه مطلب... تقاضای بازار نگهداری، تعمیر و بازسازی صنعت هواپیمایی جهان (پیش‌بینی سال ۲۰۲۰ برای مناطق مختلف)
نیروگاه

قدرت نامی نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی در طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۶

منبع: Tavanir

ادامه مطلب... قدرت نامی نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی در طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۶
توربین گاز

مروری بر سفارش‌ها برای توربین گاز کلاس HA و ویژگی‌های آن

منبع: GE    

ادامه مطلب... مروری بر سفارش‌ها برای توربین گاز کلاس HA و ویژگی‌های آن
تعمیر و نگهداری ساناد

نگاهی به روند توسعه شرکت اماراتی ساناد

منبع: SANAD

ادامه مطلب... نگاهی به روند توسعه شرکت اماراتی ساناد
موتور توربوفن

آمار سوانح/حوادث موتورهای توربوفن هواپیماهای مسافربری جهان بر حسب مدل در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲

منبع: Australian Transport Safety bureau

ادامه مطلب... آمار سوانح/حوادث موتورهای توربوفن هواپیماهای مسافربری جهان بر حسب مدل در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲
توربین گاز

راه‌اندازی مرکز پشتیبانی توربین گاز کلاس HA جنرال الکتریک در سنگاپور

منبع: Diesel and Gas Turbine

ادامه مطلب... راه‌اندازی مرکز پشتیبانی توربین گاز کلاس HA جنرال الکتریک در سنگاپور
موتور توربوفن

آمار جهانی علل وقوع سوانح/حوادث انواع موتورهای توربوفن غیرنظامی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲

منبع: Australian Transport Safety bureau  

ادامه مطلب... آمار جهانی علل وقوع سوانح/حوادث انواع موتورهای توربوفن غیرنظامی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲