موتور هوایی

حضور پرقدرت جنرال الکتریک در بازار موتورهای هوایی تجاری با عرضه موتور توربوفن CF6

منبع: GE

ادامه مطلب... حضور پرقدرت جنرال الکتریک در بازار موتورهای هوایی تجاری با عرضه موتور توربوفن CF6