توربین گاز مشتق از موتور هوایی ۳۴ مگاواتی

توربین گاز مشتق از موتور هوایی ۳۴ مگاواتی جنرال الکتریک

منبع: ge #جنرال الکتریک #توربین گاز مشتق از موتور هوایی

ادامه مطلب... توربین گاز مشتق از موتور هوایی ۳۴ مگاواتی جنرال الکتریک
آزمایش پروازی موتور توربوفن پرل ۱۰اکس

آزمایش پروازی موتور توربوفن پرل ۱۰اکس

” بخوانید: کلنگ‌زنی برای راه‌اندازی مرکز پشتیبانی موتور توربوفن پرل ۱۰اکس “ منبع: aviationweek #رولزرویس #موتور توربوفن

ادامه مطلب... آزمایش پروازی موتور توربوفن پرل ۱۰اکس