توربین بخار پاورماشین

آزمایش تحویل‌دهی موفق توربین بخار جدید پاور ماشین

تحویل‌دهی توربین بخار پاور ماشین توربین بخار پاور ماشین مدل تی۱۰۰-۱۳۰، با موفقیت آزمایش پذیرش و تحویل‌دهی به مشتری را در تاسیسات مونتاژ این شرکت…

ادامه مطلب... آزمایش تحویل‌دهی موفق توربین بخار جدید پاور ماشین